Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventuri din lumea afacerilor. Povești de succes și eșecuri răsunătoare de pe Wall Street
Aventuri din lumea afacerilor. Povești de succes și eșecuri răsunătoare de pe Wall Street
Aventuri din lumea afacerilor. Povești de succes și eșecuri răsunătoare de pe Wall Street
Ebook545 pages10 hours

Aventuri din lumea afacerilor. Povești de succes și eșecuri răsunătoare de pe Wall Street

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cine-ar fi crezut că lumea afacerilor poate fi atât de fascinantă și plină de dramatism? 350 de milioane de dolari investite într-un model de automobil plin de imperfecțiuni, fără să fie găsit măcar un responsabil pentru acest eșec; ascensiunea spectaculoasă a unei mici companii producătoare de hârtie fotografică până la actualul gigant Xerox, începută de o mână de oameni care și-au riscat chiar și averea personală pentru o inovație revoluționară; bătălia titanică dusă de Rezerva Federală a Statelor Unite pentru apărarea lirei sterline de atacurile speculatorilor; sunt doar câteva dintre exemplele ce arată că, în lumea afacerilor și a Wall Streetului, oamenii pot da dovadă fie de geniu, spirit de cooperare și înțelepciune, fie de încăpățânare și lipsă de rațiune, indiferent de miza aflată în joc. Un avertisment că istoria se poate oricând repeta.

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2016
ISBN9786063304330
Aventuri din lumea afacerilor. Povești de succes și eșecuri răsunătoare de pe Wall Street

Related to Aventuri din lumea afacerilor. Povești de succes și eșecuri răsunătoare de pe Wall Street

Related ebooks

Reviews for Aventuri din lumea afacerilor. Povești de succes și eșecuri răsunătoare de pe Wall Street

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words