Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ducesa curtezană
Ducesa curtezană
Ducesa curtezană
Ebook348 pages5 hours

Ducesa curtezană

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „MINCIUNI PERICULOASE“

Cum să-ți recucerești soțul înstrăinat și să scapi de datorii în patru pași extrem de provocatori și uimitor de plăcuți:

1. Află secretele intime ale celei mai bune curtezane din Londra.

2. Prefă-te că ești chiar tu o curtezană, cu numele de Juliet Leighton.

3. Călătorește spre Veneția și localizează-ți soțul.

4. Sedu-ți bărbatul, concepe-i un urmaș, și voilà – ți-ai asigurat viitorul!

Pentru Julia, ducesa de Colton, acest joc nu poate să dea greș. Până la urmă, soțul ei nu s-a deranjat nici măcar să dea ochii cu ea în opt ani întregi, din ziua nunții lor organizate în grabă, când ea avea doar frageda vârstă de șaisprezece ani. Dar ceea ce începe ca un flirt seducător se transformă repede în pasiune mistuitoare, iar sentimentul este reciproc. Este oare posibil ca bărbatul cu care s-a măritat ducesa curtezană să se dovedească a fi iubirea vieții ei?

Joanna Shupe a avut un debut fulminant cu seria „Minciuni periculoase“, impunându-se ca una dintre cele mai bune noi scriitoare de historical romance. Valoarea romanelor sale a fost confirmată prin câștigarea premiului Golder Heart din partea Asociației Scriitorilor de Romane de Dragoste din America.

LanguageRomână
Release dateJan 7, 2016
ISBN9786063303371
Ducesa curtezană

Read more from Joanna Shupe

Related to Ducesa curtezană

Related ebooks

Erotica For You