Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O vară în Eclipse Bay
O vară în Eclipse Bay
O vară în Eclipse Bay
Ebook357 pages5 hours

O vară în Eclipse Bay

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Proprietara galeriei din de artă din Eclipse Bay, Octavia Brightwell, refuză de mai multe ori să accepte o întâlnire cu fermecătorul Nick Harte, înainte să aibă curajul să spună „da“. Ea știe prea bine că Nick are reputația unui bărbat care nu este interesat să-și ia angajamente pe termen lung, și în plus face parte din una dintre cele mai vechi și mai importante familii din zonă. Pe de altă parte, Octavia este nepoata odioasei femei care a pornit vrajba dintre familiile Harte și Madison, cu ani buni în urmă. Totuși, atracția irezistibilă dintre ei are câștig de cauză și, după o singură întâlnire, Nick este hotărât ca Octavia să-i fie mai mult decât simplă parteneră la cină. Însă înainte să aibă timp să exploreze mai departe acest drum, un tablou valoros este furat din galeria de artă a Octaviei, iar ea devine suspectul principal. Dezlegarea misterului scoate la iveală secrete din trecut, vindecă răni vechi, dar și îi obligă pe cei doi să recunoscă și să accepte că între ei s-a născut mai mult decât o pasiune obișnuită.

LanguageRomână
Release dateJan 7, 2016
ISBN9786063303395
O vară în Eclipse Bay

Read more from Amanda Quick

Related to O vară în Eclipse Bay

Related ebooks