Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pygmalion
Pygmalion
Pygmalion
Ebook136 pages2 hours

Pygmalion

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

„Englezii nu au nici un respect față de limba lor și nu sunt interesați să-și învețe copiii s-o vorbească. Ortografia lor este atât de oribilă, încât nici nu om nu poate învăța să pronunțe după ea.“ – G. Bernard Shaw

„Pentru opera sa care este marcată de idealism și umanitate, pentru satira sa stimulatoare, plină de multe ori de o singulară frumusețe poetică.“ – Comitetul Nobel

„Cei mai mulți oameni spun că îi dau dreptate lui Bernard Shaw sau că nu-l înțeleg. Eu sunt singurul care-l înțelege și nu-i dau dreptate. – C.K. Chesterton

„Cu privirea sa pătrunzătoare, dramaturgul vede că, de cele mai multe ori, o serie de achiziții superficiale – îmbrăcămintea, limbajul, purtările, stilul de viață – sunt cele care acordă de fapt individului statutul social considerat cu mândrie un drept al posesorului: și își râde de asta, ca democrat și socialist, cam la fel cum Molière își râde de una sau de alta dintre profesiile liberale.“ – R.E. Burton

LanguageRomână
Release dateNov 19, 2015
ISBN9786063302923
Pygmalion
Author

George Bernard Shaw

GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950) was an Irish playwright, critic, polemicist, journalist, and political activist. Unrivaled in his lifetime and since as the leading English-language dramatist of the twentieth century, Shaw was a master of prose style. He wrote more than sixty plays, among them Man and Superman (1902), Pygmalion (1913), and Saint Joan (1923). He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925.

Related to Pygmalion

Related ebooks

Literary Fiction For You