Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arta de a păcătui
Arta de a păcătui
Arta de a păcătui
Ebook388 pages6 hours

Arta de a păcătui

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Seria „PEȚITORII PĂCĂTOȘI“

În Clubul St. George, un grup de tineri burlaci din înalta societate decid să-și țină surorile sau pupilele departe de uneltirile pețitorilor păcătoși. Ceea ce este o intenție lăudabilă... dacă acești păcătoși nu ar fi chiar membrii clubului!

Pictorul american Jeremy Kane refuză să se întoarcă acasă și să preia afacerea tatălui său, preferând să exploreze frumusețile Angliei în căutarea unui model pentru capodopera pe care o are în minte. Când o întâlnește pe Lady Yvette Barlow la o nuntă din înalta societate londoneză, își dă seama că a găsit muza perfectă. Nu mai rămâne decât să transpună pe pânză spiritul temerar al tinerei aristocrate și senzualitatea ei răpitoare.

Yvette acceptă să-i pozeze, însă pune o condiție bizară: artistul o va ajuta să intre în bordelurile din Covent Garden – pe care el le cunoaște atât de bine – ca să dea de urma unei femei dispărute și să rezolve un mister de familie. Asocierea lor pragmatică se transformă însă rapid într-un curs despre arta de a păcătui. Rămâne oare loc și pentru dragostea la care visează Yvette și de care se ferește Jeremy din răsputeri?

LanguageRomână
Release dateNov 12, 2015
ISBN9786063302862
Arta de a păcătui

Read more from Sabrina Jeffries

Related to Arta de a păcătui

Related ebooks

Erotica For You