Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Noi începuturi în Eclipse Bay. Seria Eclipse Bay
Noi începuturi în Eclipse Bay. Seria Eclipse Bay
Noi începuturi în Eclipse Bay. Seria Eclipse Bay
Ebook366 pages5 hours

Noi începuturi în Eclipse Bay. Seria Eclipse Bay

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Lucrurile au fost dintotdeauna complicate între membrii familiilor Harte și Madison. Conflictul care i-a transformat în dușmani durează de generații întregi. Deși se spune că nunta lui Hannah Harte cu Rafe Madison va îmbunătăți situația, la doar câteva luni după fericitul eveniment, sora ei, Lilian, și fratele lui, Gabe, nu sunt deloc de aceeași părere.

Directorul executiv Gabe Madison a insistat să devină clientul agenției de matrimoniale a lui Lillian Harte, pentru a-și găsi sufletul pereche. Dar Lilian ajunge rapid la capătul răbdării, după ce cinci întâlniri pe care i le aranjează lui Gabe se dovedesc a fi niște eșecuri răsunătoare. Dacă nu s-ar fi hotărât deja să-și închidă afacerea și să se mute acasă, în Eclipse Bay, pentru a se dedica pasiunii sale de a picta, Gabe ar fi făcut-o cu siguranță să se decidă rapid.

Când însă Lilian când se trezește cu el în pragul ușii, cerându-i să-și respecte contractul semnat, scânteile dintre ei se transformă brusc în atracție necontrolată. Încă o dată, Eclipse Bay va fi martorul unui spectacol fascinant – dintre un Madison încăpățânat și o irezistibilă reprezentantă a familiei Harte…

LanguageRomână
Release dateNov 12, 2015
ISBN9786063302824
Noi începuturi în Eclipse Bay. Seria Eclipse Bay

Read more from Amanda Quick

Related to Noi începuturi în Eclipse Bay. Seria Eclipse Bay

Related ebooks