Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ispitirea unui înger
Ispitirea unui înger
Ispitirea unui înger
Ebook366 pages6 hours

Ispitirea unui înger

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

<p>El trebuie să fie bogat, de viță nobilă și dispus să-i ofere o viață fără griji. Acestea sunt condițiile obligatorii pentru bărbatul pe care Cassandra Belmont, Lady Paget, îl va alege drept iubit. Căsătoria iese din discuție pentru văduva cu o reputație sinistră, acuzată că și-a ucis în mod brutal fostul soț și care acum este nevoită să facă uz de frumusețea ei pentru a găsi mijloacele de supraviețuire pentru sine și pentru cei care depind de ea. Cassandra consideră că tânărul și atrăgătorul Stephen Huxtable, cel mai eligibil burlac din Londra, este exact ce îi trebuie. Și doar o privire aruncată misterioasei și superbei Lady Paget îl convinge pe acesta că a găsit femeia ideală cu care să-și împartă patul pentru o vreme. Însă o singură noapte de pasiune schimbă toate regulile pentru amândoi. Cassandra, a cărei reputație este deja distrusă, este acum în pericol să piardă singurul lucru pe care a jurat că niciodată nu îl va ceda – inima ei. La rândul lui, Stephen, care o dorește pe Cassandra mai mult decât a dorit vreodată o femeie, nu va avea liniște până când ea nu îi va aparține cu tonul – dar nu ca amantă, ci ca iubită și soție...</p>

LanguageRomână
Release dateJan 7, 2016
ISBN9786063302060
Ispitirea unui înger

Read more from Mary Balogh

Related to Ispitirea unui înger

Related ebooks

Erotica For You