Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Babbit
Babbit
Babbit
Ebook518 pages10 hours

Babbit

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Nu cunosc nici un alt roman american care să prezinte cu mai multă acurateţe adevărata Americă. [Babbitt] este un document social de prim rang.“ – H.L. Mencken, cronică la apariţia romanului, 1922

„Mi-aş dori să fi scris eu Babbitt.“ – H.G. Wells

„Babbitt este un om de afaceri modest, nu îndeajuns de important pentru a lupta cu instituţiile sacre cărora americanul de rând şi-a vândut sufletul ca să se poată bucura de pace şi prosperitate. Înfrângerea sa, descrisă cu forţa, admirabila înţelepciune şi umorul unui mare scriitor, este înfrângerea unei întregi naţiuni. De aceea cartea a provocat o atât de profundă tulburare în America şi a avut un succes atât de durabil. În spiritul acesta trebuie să o citim dacă vrem s-o înţelegem şi să fim impresionaţi de ceea ce are ea să ne transmită.“ – Paul Morand

„[Lewis ...] a administrat Statelor Unite un pumn drept în plexul solar, a imortalizat un personaj tipic american şi a adăugat limbii noastre câteva cuvinte care au devenit monedă curentă.“ – The Times

Clasici moderni Litera pune laolaltă scriitori moderni ale căror opere au devenit deja repere clasice. Cele mai importante, mai provocatoare, mai emoționante, mai revoluționare opere din ultimii 125 de ani – cărți care vor continua să fie citite de la o generație la alta.

LanguageRomână
Release dateSep 1, 2015
ISBN9786063301346
Babbit
Author

Sinclair Lewis

Sinclair Lewis (1885-1951) was an American author and playwright. As a child, Lewis struggled to fit in with both his peers and family. He was much more sensitive and introspective than his brothers, so he had a difficult time connecting to his father. Lewis’ troubling childhood was one of the reasons he was drawn to religion, though he would struggle with it throughout most of his young adult life, until he became an atheist. Known for his critical views of American capitalism and materialism, Lewis was often praised for his authenticity as a writer. With over twenty novels, four plays, and around seventy short stories, Lewis was a very prolific author. In 1930, Sinclair Lewis became the first American to receive the Nobel Prize for literature, setting an inspiring precedent for future American writers.

Related to Babbit

Related ebooks

Literary Fiction For You