Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moștenitorii
Moștenitorii
Moștenitorii
Ebook228 pages3 hours

Moștenitorii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Romanele și povestirile lui Golding nu sunt numai parabole morale sobre și mituri întunecate despre forțele distrugătoare și perfide ale răului, ci și istorii aventuroase, pline de farmec, ce pot fi citite ca atare, debordând de plăcerea de a povesti, de inventivitate și suspans.“ – Comitetul Nobel

„Compact și plin de vigoare… O poveste captivantă.“ – The New York Times Book Review

„Golding a fost un scriitor […] cu o minunată vocație epopeică. [S-a priceput să spună] povești originare, despre cum a învățat omul să vorbească, despre izvoarele răului, despre straniile surse ale artei.“ – Malcom Bradbury

Clasici moderni Litera pune laolaltă scriitori moderni ale căror opere au devenit deja repere clasice. Cele mai importante, mai provocatoare, mai emoționante, mai revoluționare opere din ultimii 125 de ani – cărți care vor continua să fie citite de la o generație la alta.

LanguageRomână
Release dateSep 1, 2015
ISBN9786063301308
Moștenitorii
Read preview

Related to Moștenitorii

Related ebooks

Literary Fiction For You