Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dansul umbrelor
Dansul umbrelor
Dansul umbrelor
Ebook363 pages5 hours

Dansul umbrelor

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Jordan Buchanan este fericită că fratele și cea mai bună prietenă a ei se căsătoresc. Nunta este grandioasă, reflectând importanța evenimentului, căci Dylan Buchanan și Kate MacKenna reprezintă fiecare o dinastie ilustră. Totul decurge perfect până la apariția unui oaspete nepoftit – profesorul de istorie medievală Horace MacKenna, care avertizează cu privire la vrajba continuă dintre cele două clanuri, cu originea într-un conflict străvechi din Scoția.

Cum Jordan a dus întotdeauna o viață echilibrată și și-a folosit inteligența și judecata pentru a reuși în afaceri, afirmațiile profesorului o intrigă, fără însă a o convinge. Dar la provocarea lansată de Noah Clayborne, coleg la FBI și prieten cu fratele său, decide să cerceteze povestea profesorului și pornește spre prăfuitul orășel Serenity din Texas, unde locuiește MacKenna.

În acea comunitate restrânsă, unde nu se poate păstra nici un secret, Jordan este prinsă în țesătura unor intrigi și amenințări terifiante. Pe fundalul alcătuit din crime, minciuni și trădări se naște însă și o neașteptată poveste de dragoste, care îi va da peste cap lui Jordan viața ordonată cu atâta migală.

LanguageRomână
Release dateSep 2, 2015
ISBN9786063300608
Dansul umbrelor

Related to Dansul umbrelor

Related ebooks

Erotica For You