Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tributul. Vol. 2
Tributul. Vol. 2
Tributul. Vol. 2
Ebook308 pages5 hours

Tributul. Vol. 2

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

După mulți ani, Cilla McGowan se întoarce în locul de baștină al familiei sale din Virginia și hotărăște să restaureze casa bunicii, Janet Hardy, un star al Hollywoodului care, aparent, s-a sinucis înainte de a împlini patruzeci de ani. Însă descoperirea unui pachet cu scrisori primite de aceasta de la un amant misterios pune sub semnul întrebării această ipoteză şi declanşează un şir de evenimente neaşteptate şi periculoase, căci Cilla începe să aibă probleme: casa este vandalizată, fostul soț este agresat violent, iar amenințările la adresa vieții ei sunt tot mai înfricoșătoare.

Din fericire, îl are alături pe cel care o face să redescopere dragostea şi încrederea – Ford Sawyer, un talentat autor de romane grafice. Împreună, cei doi încearcă să dezlege misterul scrisorilor, iar concluzia la care ajung este absolut surprinzătoare.

Tributul este o poveste plină de suspans și senzualitate despre lumea strălucitoare şi înşelătoare a Hollywoodului, despre tragediile dintr-un mic orăşel şi despre o tânără nevoită să descâlcească secretele trecutului pentru a-şi putea clădi viitorul.

LanguageRomână
Release dateSep 2, 2015
ISBN9786063300585
Tributul. Vol. 2

Read more from Nora Roberts

Related to Tributul. Vol. 2

Related ebooks