Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Focul ascuns
Focul ascuns
Focul ascuns
Ebook452 pages7 hours

Focul ascuns

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Kate Corsi și Patrick Donovan se întâlnesc întâmplător când nu aveau nici douăzeci de ani. Din familii total diferite și cu un statut social care îi făcea incompatibili, cei doi se îndrăgostesc nebunește și hotărăsc să se căsătorească. Kate este fiica italianului Sam Corsi, proprietarul celei mai importante firme de demolări prin implozie, Phoenix Demolition International (PDI). Donovan, pe de altă parte, și-a petrecut copilăria alături de un tată alcoolic care devenea violent la beție și a rămas orfan de tânăr.

LanguageRomână
Release dateSep 2, 2015
ISBN9786063300509
Focul ascuns

Read more from Mary Jo Putney

Related to Focul ascuns

Related ebooks

Erotica For You