Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mortalitate
Mortalitate
Mortalitate
Ebook90 pages2 hours

Mortalitate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Confruntat cu diagnosticul irevocabil de cancer esofagian, autorul nu va pune deoparte instrumentele discursului argumentativ. Prea lucid ca să rămână multă vreme pe tărâmul iluziilor de vindecare, deși nu refuză nici un tratament – fie el și experimental –, prea onest și egal cu sine pentru o convertire religioasă grăbită și – în viziunea sa – oportunistă, de ultim moment, scriitorul pare să rămână cu o ultimă soluție: acceptarea mortalității. Dar n-o va face, pentru că nu aceasta este miza sa. Hitchens nu accepta nimic, înainte de a cunoaște. Înțelegerea mortalității pe care boala, grăbindu-i ritmul, o apropie ochiului analitic, înseamnă, în viziunea intelectualului Hitchens, a trăi până la capăt.

LanguageRomână
Release dateSep 1, 2015
ISBN9786063300073
Mortalitate

Related to Mortalitate

Related ebooks

Social Science For You