Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Povara loialității
Povara loialității
Povara loialității
Ebook359 pages5 hours

Povara loialității

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Viețile celor mai faimoase femei din istorie, cu iubirile, visurile și pasiunile lor Anglia secolului al XV-lea stă sub semnul Războiului celor Două Roze, între Casa de Lancaster și Casa de York. În mijlocul luptelor pentru tron și al intrigilor nesfârșite, tânărul Richard al III-lea se îndrăgostește de Anne Harrington, care îi devine amantă și îi dăruiește doi copii. Iubirea lor pare eternă, dar Richard, avid după putere și bogăție, se căsătorește cu o altă femeie. Însă destinele lor se împletesc din nou, câțiva ani mai târziu, când soția lui moare, iar Richard, încoronat rege între timp, hotărăște să se întoarcă la prima lui iubire, Anne.

LanguageRomână
Release dateSep 1, 2015
ISBN9786063300059
Povara loialității

Related to Povara loialității

Related ebooks

Erotica For You