Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Legea răzbunării
Legea răzbunării
Legea răzbunării
Ebook546 pages9 hours

Legea răzbunării

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Spionaj de anvergură internațională și o urmărire spectaculoasă de la un capăt la altul al Europei. La câteva luni după ce a zădărnicit un atac terorist internațional, Jonathan Ransom, chirurg în cadrul organizației Medici Fără Frontiere, lucrează sub acoperire într-un colț îndepărtat al Africii. Soția sa, Emma, urmărită de serviciul secret american Divizia, din care făcuse parte, se ascunde și ea. Cei doi sperau să se întâlnească în secret în Londra, dar un nou atac terorist le strica weekendul romantic. Emma dispare din nou, Jonathan devine suspectul principal și totul se transformă într-un adevărat haos. Obligat să fie mereu cu un pas înaintea poliției și să anticipeze totodată mișcările Emmei, în al cărei trecut se vede nevoit să sape tot mai adânc, Jonathan începe o cursă de-a lungul Europei, în care va descoperi că nu este decât un pion într-un joc al spionajului internațional a cărui miză și complexitate depășesc cu mult orice imaginație.
LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786062101152
Legea răzbunării

Related to Legea răzbunării

Related ebooks

Thrillers For You