Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O altfel de ducesa
O altfel de ducesa
O altfel de ducesa
Ebook282 pages4 hours

O altfel de ducesa

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Paul Villiers, tânărul duce de Mitford, un aristocrat respectabil, care a pus dintotdeauna datoria pe primul plan și nu a făcut niciodată vreun pas greșit ori vreun gest necugetat, hotărăște că a venit vremea să se așeze la casa lui. Drept urmare, pornește la drum pentru a-i cere mâna unei tinere lady la fel de cuviinciose și de respectabile ca el ‒ după spusele bunicului lui, cel care i-a ales-o de soție ‒, dar pe care nu a întâlnit-o vreodată. Pentru prima oară în viață, Paul se hotărăște însă să aibă parte de o aventură, așa că pleacă la drum incognito și fără tot alaiul ducal. Lucrurile i se par însă de-a dreptul plictisitoare de-a lungul călătoriei și este dezamăgit că nu are parte de aventura la care visa, până când, într-o seară, la un han, este martorul unei certe între un bărbat și o femeie și intervine fără ezitare. Tânăra, Josephine Middleton, îi mărturisește că, de fapt, a fugit de acasă ca să scape de crunta soartă ce i-a fost hărăzită: aceea de a se mărita cu ducele de Mitford. Înainte să afle adevărata identitate a salvatorului ei, cei doi pornesc în căutarea bijuteriilor furate ale lui Josephine – dar ceea ce găsesc este mult mai valoros: iubirea adevărată.

LanguageRomână
Release dateJul 12, 2017
ISBN9786060732709
O altfel de ducesa

Read more from Mary Balogh

Related to O altfel de ducesa

Related ebooks

Romance For You