Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ultimul vals
Ultimul vals
Ultimul vals
Ebook269 pages4 hours

Ultimul vals

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lady Christina este încă în doliu, deși a trecut un an și jumătate de la moartea lui Gilbert, soțul ei. Și, cu toate că nu l-a iubit niciodată, ajunsese să se obișnuiască și să accepte modul lui puritan de viață. Însă totul se schimbă odată cu sosirea lui Sir Gerard Percy, conte de Wanstead, vărul răposatului ei soț și noul stăpân al moșiei Thornwood. În momentul în care Christina îl revede pe Gerard, își aduce aminte cât de mult îl disprețuiește. Adevărat, cândva fuseseră îndrăgostiți. Dar dragostea lor căzuse victimă mașinațiunilor maleficului Gilbert – căci Christina crezuse lucrurile îngrozitoare pe care acesta i le spusese despre Gerard, iar Gerard rămăsese cu convingerea că, de fapt, Christina îl preferase pe Gilbert pentru bani și titlu.
Acum, contele a venit la moșie ca să-și găsească o soție și să-și invite prietenii să petreacă împreună câteva zile la Thornwood. Christina este revoltată: cum îndrăznește Gerard să sugereze organizarea unui bal, fără să o anunțe din timp? Și oare nu știe că să dansezi vals este un adevărat păcat?
Însă la bal, când Gerard îi cere mâna în timpul ultimului dans, nu are de ales decât să accepte. Poate pentru că nu poate refuza dorința stăpânului de la Thornwood… dar cu siguranță pentru că nu se poate împotrivi dorinței propriei inimi.

LanguageRomână
Release dateJun 21, 2017
ISBN9786060732693
Ultimul vals

Read more from Mary Balogh

Related to Ultimul vals

Related ebooks

Romance For You