Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Manastirea Northanger
Manastirea Northanger
Manastirea Northanger
Ebook347 pages6 hours

Manastirea Northanger

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cat Morland este pregătită să facă pasul spre viața de adult. Fiica unui pastor, școlită acasă în micuțul și liniștitul sătuc Piddle Valley din Dorset, ea își găsește refugiul în cărți și este convinsă că, dincolo de valea în care și-a trăit copilăria, o așteaptă o mare aventură. Așadar, primește cu entuziasm propunerea soților Allen, prieteni și vecini de-ai părinților ei, de a îi însoți la Festivalul Fringe din Edinburgh, pentru a-i ține companie lui Susie Allen. Veselă din fire și ajutată de noua ținută asigurată de Susie și de biletele pe care aceasta le are la evenimentele din fiecare seară, Cat ajunge să guste din plin viața din Edinburgh și este primită cu brațele deschise în sânul familiei Thorpe, devenind bună prietenă cu fata mai mare a familiei, Bella. Și, pe neașteptate, în peisaj apare și chipeșul Henry Tilney, un viitor avocat a cărui familie locuiește la frumoasa, misterioasa și mult râvnita mănăstire Northanger. Cat este fascinată de Henry și de sora acestuia, Eleanor, dar nu se poate abține să nu se întrebe dacă totul la ei este așa ireproșabil cum pare. Sau poate mulțimea de cărți citite sunt de vină pentru imaginația care-i umple mintea de scenarii care de care mai incitante?
Val McDermid este bine-cunoscută pentru thrillerele sale, traduse în peste 30 de limbi și vândute în 11 milioane de exemplare. A câștigat numeroase premii internaționale, inclusiv CWA Gold Dagger și CWA Cartier Diamond Dagger.

LanguageRomână
Release dateApr 19, 2017
ISBN9786060732624
Manastirea Northanger

Related to Manastirea Northanger

Related ebooks

Romance For You