Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Godhetens forbannelse
Godhetens forbannelse
Godhetens forbannelse
Ebook44 pages41 minutes

Godhetens forbannelse

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ridderen Tubbe Eriksson har mottatt en kongelig anmodning som bekymrer ham. De trenger hans bistand i et planlagt møte med hanseatene. Men Tubbe frykter at det kan være en felle, at det er en hendelse fra fortiden som er i ferd med å innhente ham. I verste fall risikerer han å bli tiltalt for høyforræderi. Derfor prøver han å minnes det som hendte for 10 år siden – en meget dramatisk og innfløkt affære. Selv mener Tubbe at han handlet i god tro.

Godhetens forbannelse er en heftig novelle av østfoldforfatteren Tom Thowsen, og den er relatert til hans forrige roman, Kayaweta, med en litt annen vinkling av den samme fortellingen, hvor gjerninger med gode intensjoner får uanede konsekvenser.

LanguageNorwegian
PublisherTom Thowsen
Release dateJul 14, 2021
ISBN9798201432089
Godhetens forbannelse
Author

Tom Thowsen

About Tom Thowsen If you enjoy books of Wilbur Smith and Ken Follett, you`d likely enjoy Tom Thowsen too. He is a Norwegian illustrator and fiction writer with a passion for history. This passion is also reflected in his books, where he often uses two different time frames, two different stories woven together. One from the present time and the other from the past. His novels have received very good receptions from both readers and newspapers. Halden Arbeiderblad said this about Kayaweta, his newest novel: "Thowsen manages to combine facts with fiction and writes excellent novels." Another newspaper, Demokraten, concluded: "The author sparkles with the joy of storytelling and knowledge."

Read more from Tom Thowsen

Related to Godhetens forbannelse

Related categories

Reviews for Godhetens forbannelse

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Godhetens forbannelse - Tom Thowsen

  Tom Thowsen

  Den hvite dame 2015

  Kayaweta 2017

  Godhetens forbannelse 2018

  Sjøløven. Willy Lauer bok 1 2019

  Kaperbrevet. Willy Lauer bok 2 2020

  Kongens ord. Willy Lauer bok 3 2020

  ©2018 Citadell

  Sverige, den 16. februar 1372

  Står her ved et nediset vindu. Skraper en liten glugg jeg kan kikke ut av, men sikten er meget dårlig. Det er mørkt og snøfillene pisker mot glasset. Snøstormen uler der ute, hus og hytter har forsvunnet i et inferno i hvitt. Blir nok værfast noen dager til, tror jeg. Det er sprengkaldt.

  Har fått en anmodning fra kong Magnus og hans sønn kong Håkon. De trenger visst min hjelp, sier de. Det snakkes om et mulig forhandlingsmøte med hanseatene i Tønsberg. De blir stadig sterkere og krever mer makt og innflytelse i våre nordiske byer. Overtar mer og mer av handelsveiene bortsett fra nord og vestenfor Bjørgvin. Der er det kun norske handelsmenn som har fått fullmakt til å drive handel. Men til Norge vil jeg ei, uansett hva kongene sier ...

  Frykter at det kan være en felle, og det med god grunn. Det fins folk der ute som jeg har betalt for å tie ...

  Men hva gjør de når pengene tar slutt ...

  Nei, jeg må skrive ned det som hendte, i tilfelle jeg blir beskyld for høyforræderi. Være forberedt.

  Å huff, som jeg svetter. Hodet er glovarmt.

  Et glass vin vil kanskje roe meg ned, så jeg griper en karaffel som står på skrivebordet mitt og skjenker meg et beger av den vinen som jeg har spart i ti år. Den beste vinen fra selveste Vinland – landet som ligger i den fjerneste utkant av vår verden. Langt fra allfarvei, vestenfor både Island og Grønland. Det var der det hele begynte, selve kimen til mine bekymringer.

  Jeg fører begeret til munnen og drikker begjærlig. Å, hvor godt den smaker!

  Helsebot for både legeme og sjel.

  Det første minnet som kommer meg i hu er fra en varm sommerdag i det Herrens år 1361. Da var jeg en ung og uerfaren ridder med de beste hensikter. Aldeles uskyldig og uten blod på mine hender, på mitt livs første oppdrag – et hemmelig sådant – som attpåtil var for både paven og de kongelige. Selvfølgelig var jeg ivrig på å utmerke meg i tjenesten, klart det!

  Klart at jeg var full av forventninger da vi endelig, etter mange uker på sjøen, ankom bryggen på Straumøy. En øy lengst inne i Straumfjord. I det landet som kalles Vinland. Og vi må ha vært litt av et skue der vi kom med pomp og prakt. Koggen Sunniva, som vi seilte med, var smekker som en svane. Høy og rank. Kastell både for- og akterut, et mektig krigsskip utsmykket med flagg og vimpler som blafret i den svake vinden. Alle sto på dekk. Vi hærmennene i full krigsmundur, munkene i sine kapper, samt den skjønne jomfruen ved min side kledd i en grønn kjole av den dyreste silke med vakre broderier på, rene prinsessen. Det kobberfargede håret hennes bølget nedover den nette ryggen. Slank og vakker på alle vis. Birgitta Pålsdatter het hun, kvinnen som jeg elsket høyere enn mitt eget liv. Og hun var min, bare min, og alle de andre sendte meg stadig misunnelige blikk. Birgitta og jeg var kjærester, men hadde ennå ikke rukket å trolove oss. Skjønt det var det vi ville. Lykkelige og forelskede begge to. Det var et av de mest minneverdige øyeblikk i mitt liv, og

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1