Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ce este sistemul solar?
Ce este sistemul solar?
Ce este sistemul solar?
Ebook111 pages37 minutes

Ce este sistemul solar?

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Care dintre aceste afirmatii este adevarata? • Un an pe Neptun este echivalentul a 165 de ani terestri • Soarele este o stea de varsta mijlocie • Exista nenumarate sisteme solare in univers, in afara de al nostru Toate cele de mai sus!
LanguageRomână
PublisherPandora
Release dateJun 20, 2021
ISBN9786069783030
Ce este sistemul solar?

Related to Ce este sistemul solar?

Related ebooks

Young Adult For You