Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unde este Turnul Eiffel?
Unde este Turnul Eiffel?
Unde este Turnul Eiffel?
Ebook111 pages36 minutes

Unde este Turnul Eiffel?

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Care dintre aceste afirmatii este adevarata? Initial, turnul ar fi trebuit demontat dupa doar 20 de ani Ascensoarele urca pe o linie curba de-a lungul picioarelor turnului Inauntrul lui se afla patru restaurante Toate cele de mai sus! Afla mai multe din aceasta carte minunat ilustrata!
LanguageRomână
PublisherPandora
Release dateJun 20, 2021
ISBN9786069783092
Unde este Turnul Eiffel?

Related to Unde este Turnul Eiffel?

Related ebooks

Young Adult For You