Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Practica mistică - desăvârșirea sufletului
Practica mistică - desăvârșirea sufletului
Practica mistică - desăvârșirea sufletului
Ebook60 pages41 minutes

Practica mistică - desăvârșirea sufletului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În aceast carte descriu practica mistic în teorie i practic. Un mistic îl iubete pe Dumnezeu, pe oameni i pe creaie. El calc calea iubirii i a înelepciunii. Scopul su este unirea cu Dumnezeu. Pe drum, misticul trece prin fazele de purificare, vindecare i perfecionare. În acest fel îi perfecioneaz templul pentru a putea primi spiritul divin în nunta mistic. Adevratul mistic este o persoan rafinat care poart spiritul divin în sine i unete astfel natura uman i divin în sine.În carte explic muli termeni tehnici care sunt necesari pentru înelegerea practicii spirituale. De asemenea, arat diferite exerciii care servesc dezvoltrii mistice.
LanguageRomână
PublisherSura Academy
Release dateJul 7, 2021
ISBN9783985513819
Practica mistică - desăvârșirea sufletului

Read more from Ray Del Sole

Related to Practica mistică - desăvârșirea sufletului

Related ebooks

New Age & Spirituality For You