Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Frumusețea credinței: Conversații despre credință, astăzi
Unavailable
Frumusețea credinței: Conversații despre credință, astăzi
Unavailable
Frumusețea credinței: Conversații despre credință, astăzi
Ebook103 pages1 hour

Frumusețea credinței: Conversații despre credință, astăzi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Credința nu este un refugiu pentru oamenii fără curaj, ci extinderea vieții. (Papa Francesco)
Dacă, în trecut, creștinismul a făcut parte din patrimoniul național, astăzi credința este trăită cu confidențialitate și nu puține neînțelegeri. A crede astăzi înseamnă a trăi o întâlnire care nu lasă indiferent. Când este acceptată, credința schimbă viața până la sfințenie.
Autorul acestei cărți a ascultat oameni care trăiesc credința într-un mod diferit: de la figuri de vârf la tineri dedicați. Făcând întrebări, în mod ideal, pentru tot poporul lui Dumnezeu. Și în acest dialog a descoperit că a crede este și astăzi frumos.
LanguageRomână
Release dateJun 12, 2021
ISBN9788893721356
Unavailable
Frumusețea credinței: Conversații despre credință, astăzi

Related to Frumusețea credinței

Related ebooks

Christianity For You