Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gustul ispitei
Gustul ispitei
Gustul ispitei
Ebook386 pages6 hours

Gustul ispitei

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Lady Emeline Gordon, întotdeauna îmbrăcată după ultima modă și cu maniere fără cusur, este întruchiparea sofisticării londoneze. Ca atare, reprezintă alegerea perfectă pentru a o introduce în înalta societate pe Rebecca, sora unui om de afaceri din Boston, fost soldat în războiul din Colonii.
Samuel Hartley este foarte bogat, însă purtarea lui lasă de dorit. Cu o agilitate exersată în anii petrecuți în sălbăticie, la granița dintre Pennsylvania și teritoriile indienilor, are un trup atletic și un chip frumos și enigmatic, dar face notă discordantă la evenimentele mondene. În definitiv, cine mai poartă mocasini și jambiere la un bal? Disprețul pe care-l afișează față de regulile bunei-cuviințe o scoate din fire pe Emeline, în aceeași măsură în care îndrăzneala lui îi trezește interesul.
Totuși, Samuel a venit la Londra ca să caute un trădător, nu ca să se îndrăgostească. Viața lui este marcată de tragedia masacrului de la Spinnerʼs Falls, unde au pierit majoritatea camarazilor săi de regiment, inclusiv fratele lui Emeline. În plus, oricât și-ar dori tânăra femeie să-i simtă mâinile pe trupul ei, să guste buzele acelea care o invită la păcat, trebuie să se abțină, căci este logodită cu un viconte pe care-l cunoaște încă din copilărie.
Unele lucruri sunt însă incontrolabile chiar și pentru o lady...

LanguageRomână
Release dateJun 17, 2016
ISBN9786063365836
Gustul ispitei
Read preview

Read more from Elizabeth Hoyt

Related to Gustul ispitei

Related ebooks

Romance For You