Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Silver Bay
Silver Bay
Silver Bay
Ebook465 pages8 hours

Silver Bay

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Liza McCullen încearcă să fugă de trecutul ei, dar nu izbutește să-l uite. Și totuși plajele pustii și comunitatea strâns unită din Silver Bay îi oferă libertatea și siguranța pe care și le dorește – dacă nu pentru ea însăși, măcar pentru fiica sa, Hannah.
Totul până când Mike Dormer vine ca oaspete în hotelul mătușii sale, iar liniștea micii localități este spulberată. Englezul manierat, cu haine elegante și cu ochi tulburători, ar putea distruge tot ceea ce Liza s-a străduit atât de mult să protejeze: nu doar afacerea ei de familie și golful cu balenele pe care-i place să le observe, ci și convingerea că nu va mai iubi – că nu merită să mai iubească – niciodată.

„Dragostea nu a fost niciodată mai complicată decât în această poveste fascinantă.”
Daily Mirror

„O carte încântătoare și emoționantă... Dialogurile și pasajele descriptive compuse de Moyes sunt savuroase.”
Glasgow Herald

LanguageRomână
Release dateJun 22, 2020
ISBN9786063362187
Silver Bay
Author

Jojo Moyes

Jojo Moyes is a British novelist and journalist. She is one of only a few authors to have twice won the Romantic Novel of the Year Award by the Romantic Novelists' Association and has been translated into eleven different languages.

Read more from Jojo Moyes

Related to Silver Bay

Related ebooks

Contemporary Women's For You