Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cleopatra
Cleopatra
Cleopatra
Ebook488 pages10 hours

Cleopatra

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Biografa câștigătoare a Premiului Pulitzer aduce la viață una dintre cele mai fascinante femei din istoria lumii: Cleopatra, ultima regină a Egiptului. Palatul ei strălucea fiind împodobit cu onix, granate și aur, dar mustea de intrigi politice și sexuale. Peste toate acestea, Cleopatra era un strateg viclean și un negociator priceput. Deși a trăit mai puțin de 40 de ani, a retrasat contururile lumii antice. A fost căsătorită de două ori, de fiecare dată cu un frate. A purtat un violent război civil cu primul, cât ambii erau încă adolescenți. Pe cel de al doilea l-a otrăvit. În cele din urmă, a scăpat și de o soră ambițioasă; incestul și asasinatele erau specialitatea familiei. Din câte se pare, Cleo - patra a avut relații intime cu doar doi bărbați. Cu toate acestea, aceștia au fost Iulius Caesar și Marcus Antonius, doi dintre cei mai cunoscuți romani ai vremurilor lor. Ambii erau căsătoriți cu alte femei. Cleopatra a avut un copil cu Caesar și, după asasinarea acestuia, alți trei cu prote - jatul lui. Era deja cel mai puternic conducător din zona mediteraneană, iar relația cu Antonius i-a confirmat statutul de cea mai influentă fe - meie a epocii. Cei doi vor încerca să fondeze un imperiu, într-o alianță care le va aduce sfârșitul. Faimoasă înainte de a deveni notorie, Cleopatra a intrat în istorie din motive greșite. Shakespeare și Shaw i-au pus cu - vinte în gură, Michelangelo, Tiepolo și Elizabeth Taylor i-au pus un chip. Pe traseu, personalitatea și drama circumstanțelor Cleopatrei s-au pierdut. Întorcân - du-se la sursele clasice, Stacy Schiff separă cu îndrăzneală faptele de ficțiune pentru a o sal - va pe regina fascinantă a cărei moarte a adus cu ea o nouă ordine mondială. Bo - gată în detalii, epică în scop, Schiff real - izează o reconstituire profund originală a unei vieți fascinante.

LanguageRomână
Release dateJul 6, 2020
ISBN9786063362699
Cleopatra
Author

Stacy Schiff

Stacy Schiff is the author of Vera (Mrs. Vladimir Nabokov), which won the Pulitzer Prize for biography in 2000, and Saint-Exupery, which was a finalist for the 1995 Pulitzer Prize. Schiff's work has appeared in The New Yorker, The New York Times Book Review, The Washington Post, and The Times Literary Supplement. She has received fellowships from the Guggenheim Foundation, the National Endowment for the Humanities, and the Center for Scholars and Writers at the New York Public Library. She lives in New York City.

Related to Cleopatra

Related ebooks

Historical Biographies For You