Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum sa te mariti cu un duce
Cum sa te mariti cu un duce
Cum sa te mariti cu un duce
Ebook431 pages6 hours

Cum sa te mariti cu un duce

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „CUM SĂ…”
Tristan, duce de Shelbourne, este un bărbat care a ajuns într-un punct al vieții când are un singur scop: să-și găsească o soție pe care s-o poată suporta până când moartea îi va despărți. Pentru el, dragostea nu este necesară – nici dorită. Dar cum să aleagă dintr-o mulțime amețitoare de candidate bogate, dar lipsite de minte? Cea mai bună idee pare să o angajeze pe cea mai cuviincioasă pețitoare din Londra. Chiar dacă apoi trebuie să se prefacă din răsputeri că nu o consideră cea mai captivantă femeie pe care a întâlnit-o vreodată…
Să-l ajute pe afurisitul duce să pună la cale o competiție pentru a-și alege perechea perfectă este genul de provocare pe placul Tessei Mansfield. Metodele ei poate că sunt scandaloase, dar ea este hotărâtă să-i găsească notoriului burlac mai mult decât o soție – îi va aduce dragostea adevărată. Cu toate acestea, când Tessa le urmărește pe femei concurând pentru afecțiunea ducelui, descoperă că tânjește să-i câștige chiar ea inima. După ce un sărut furat îi confirmă dorința lui Tristan, Tessa își dă seama că a încălcat regula numărul unu a unei pețitoare: să nu te îndrăgostești niciodată de un viitor mire.

LanguageRomână
Release dateDec 15, 2016
ISBN9786063366680
Cum sa te mariti cu un duce

Read more from Vicky Dreiling

Related to Cum sa te mariti cu un duce

Related ebooks

Romance For You