Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tentații periculoase
Tentații periculoase
Tentații periculoase
Ebook362 pages5 hours

Tentații periculoase

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „LORZII NOPȚII”
Cu mult timp în urmă, Sophie Lawrence a ales prudența în defavoarea pasiunii, respingând, de dragul familiei ei, cererea în căsătorie a unui tânăr rebel, în ciuda durerii pe care această respingere i-a lăsat-o în suflet. Dar, când o greșeală din trecutul tatălui ei iese la suprafață, amenințând să distrugă tot ce are Sophie mai drag, frumoasa tânără, ajunsă într-o situație disperată, știe că există un singur bărbat ale cărui abilități obscure o pot salva.
Cameron Daggett este un bărbat cu multe secrete… și cu chiar mai multe păcate. Nu a uitat însă niciodată durerea pricinuită de pierderea scumpei lui Sophie. Dar acum, când i se oferă o nouă șansă de a-i cuceri inima, Cameron își înfrânge furia și acceptă să o ajute pe Sophie să salveze onoarea tatălui ei. Împreună, cei doi se avântă într-o aventură periculoasă, care îi va purta spre un domeniu izolat, undeva la malul mării, unde au de înfruntat un adversar viclean ‒ dar și propriile dorințe arzătoare. Vor fi, oare, mistuiți de flăcări? Sau vor dovedi că dragostea adevărată poate învinge orice opreliști?

LanguageRomână
Release dateNov 25, 2016
ISBN9786063366659
Tentații periculoase
Read preview

Related to Tentații periculoase

Related ebooks

Romance For You