Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

1924
1924
1924
Ebook414 pages5 hours

1924

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Înainte de venirea la putere a lui Hitler în Germania, a existat un an 1924. Acesta a fost anul transformarii finale a lui Hitler în autoproclamatul salvator si în conducatorul infailibil care avea sa interpreteze si sa distorsioneze traditiile istorice germane pentru a-si sustine viziunea despre cel de-al Treilea Reich. Tot ce va urma – adunarile si revoltele, punerea în practica a unei idei malefice catastrofale – se va cristaliza într-un singur an definitoriu. 1924 a fost anul pe care Hitler si l-a petrecut departe de societate, în închisoare, înconjurat de ceilalti conspiratori, autori ai esuatului Puci de la berarie. A fost un an în care a citit si a scris mult, un an al discursurilor în sala de judecata si al unui proces pentru tradare, un an de plimbari prin curtea închisorii, declamându-si ideo logia, în timp ce lucra cu înfrigurare la cartea care avea sa-i devina manifest: Mein Kampf.
Descriptiva si plina de informatii importante, relatarea lui Range este, poate, cea mai importanta despre aceasta perioada critica din biografia lui Hitler.
Booklist
O povestire palpitanta... Range descrie evenimentele cu talent, oferind detalii inedite.
Washington Post

LanguageRomână
Release dateJan 1, 2021
ISBN9786063357664
1924
Read preview

Related to 1924

Related ebooks

European History For You