Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

RAGTIME
RAGTIME
RAGTIME
Ebook312 pages5 hours

RAGTIME

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Bine aţi venit în America începutului de secol XX, unde ragtime-ul stabileşte ritmul. Harry Houdini uimeşte publicul cu eliberările lui spectaculoase, J.P.
Morgan domină lumea finanţelor, iar Henry Ford construieşte automobile, transformând oamenii în maşini. Emma Goldman predică amorul liber şi feminismul, iar o fostă dansatoare în musicaluri, Evelyn Nesbit, este scânteia care declanşează asasinarea unui mare arhitect de către un milionar nebun.
Vieţile acestor personaje reale se întrepătrund cu cele ale unui negustor ambulant evreu, unui muzician de culoare şi unui tânăr rebel din clasa de mijloc, pentru a crea un mozaic literar fascinant.
„Un roman extraordinar de intens, liric şi pătrunzător, ce surprinde spiritul american... într-un fel muzical şi fluid care este pe cât de original, pe atât de plăcut.”
The New Yorker
Carte inclusă de Modern Library printre cele mai bune 100 de romane ale secolului XX

Clasici moderni Litera pune laolalta scriitori moderni ale caror opere au devenit deja repere clasice. Cele mai importante, mai provocatoare, mai emotionante, mai revolutionare opere din ultimii 125 de ani – ci care vor continua sa fie citite de la o generatie la alta.

LanguageRomână
Release dateOct 17, 2016
ISBN9786063359446
RAGTIME

Related to RAGTIME

Related ebooks

Historical Fiction For You