Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arșița
Arșița
Arșița
Ebook374 pages5 hours

Arșița

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Timp de patru ani, Turner Hastings, angajată cu jumătate de normă la singura bancă din orășelul Winosha, a așteptat să răzbune nedreptatea făcută unchiului ei, fost vicepreședinte al băncii, acuzat de deturnare de fonduri. Când banca este jefuită în miezul zilei, Turner profită de agitația creată și sustrage bunurile din cutia de valori a președintelui băncii, convinsă că astfel va putea găsi dovezile necesare pentru a demonstra nevinovăția unchiului ei.
Trimis să investigheze jaful din micul oraș, John MacKinnon, agent special al FBI, consideră rezolvarea cazului o bagatelă când găsește înregistrarea camerei de supraveghere care o surprinde pe Turner în acțiune. Însă nu se așteaptă deloc ca vocea ei să-l facă să uite de ambițiile profesionale, și dorințele personale să-l determine să pornească pe urmele ei.
Însă lucrurile se complică atunci când președintele băncii angajează un asasin plătit, iar John este nevoit să își pună viața în pericol pentru a o apăra pe cea a tinerei. Și, deși este conștientă că misiunea lui John este să o aresteze, Turner este iremediabil atrasă de bărbatul pe care îl cunoaște doar de la telefon. Să fie vorba de marea dragoste găsită într-un mod atât de neobișnuit? Răspunsul îl pot afla doar dacă reușesc să scape cu viață…

LanguageRomână
Release dateJun 22, 2018
ISBN9786063365409
Arșița

Read more from Elizabeth Hoyt

Related to Arșița

Related ebooks

Romance For You