Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Selfie
Selfie
Selfie
Ebook538 pages7 hours

Selfie

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Traim într-o epoca a individualitaii. Se presupune că trebuie sa fim supli, prosperi, fericii, extravertii i populari. Aceasta este imaginea culturii noastre despre sinele perfect. Vedem asemenea persoane peste tot: în reclame, în presa, în social media. Ni se spune ca pentru a fi perfeci trebuie doar sa ne urmam visele, ca potenialul nostru este fara limite i ca suntem sursa propriului succes. Dar acest model al sinelui perfect poate fi extrem de periculos. Oamenii sufera fiind torturai de aceasta fantezie imposibila. Presiunea sociala fara precedent conduce la o cretere a ratelor depresiei i a sinuciderilor. De unde vine acest ideal? De ce este acesta atât de puternic? Exista vreo modalitate de a rupe vraja? Pentru a raspunde la aceste întrebari, Selfie ne poarta de pe malurile Greciei antice prin Evul Mediu cretin, catre propovaduitorii stimei de sine din California anilor 1980, în avântul narcisismului i era neoliberalismului
hiperindividualizat în care traim acum. Ne spune povestea extraordinara a persoanei pe care o cunoatem atât de
bine – a sinelui nostru. Will Storr este scriitor i jurnalist premiat. Articolele sale au aparut în publicaii precum The Guardian Weekend, The Sunday Times Magazine i Esquire. Este autorul unor cari laudate de critici, printre care The Heretics: Adventures with the Enemies of Science i romanul The Hunger and the Howling of Killian Lone.Traim într-o epoca a individualitaii.
Se presupune ca trebuie sa fim supli, prosperi, fericii, extravertii i populari. Aceasta este imaginea culturii noastre despre sinele perfect. Vedem asemenea persoane peste tot: în reclame, în presa, în social media. Ni se spune ca pentru a fi perfeci trebuie doar sa ne urmam visele, ca potenialul nostru este fara limite i ca suntem sursa propriului succes. Dar acest model al sinelui perfect poate fi extrem de periculos. Oamenii sufera fiind torturai de aceasta fantezie imposibila. Presiunea sociala fara
precedent conduce la o cretere a ratelor depresiei i a sinuciderilor. De
unde vine acest ideal? De ce este acesta atât de puternic? Exista vreo modalitate
de a rupe vraja? Pentru a raspunde la aceste întrebari, Selfie ne poarta de pe malurile
Greciei antice prin Evul Mediu cretin, catre propovaduitorii stimei de
sine din California anilor 1980, în avântul narcisismului i era neoliberalismului
hiperindividualizat în care traim acum.

LanguageRomână
Release dateApr 11, 2019
ISBN9786063364310
Selfie
Read preview

Related to Selfie

Related ebooks

Psychology For You