Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Utopie Pentru Realisti
Utopie Pentru Realisti
Utopie Pentru Realisti
Ebook336 pages6 hours

Utopie Pentru Realisti

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

VENIT DE BAZĂ UNIVERSAL. O SĂPTĂMÂNĂ DE LUCRU DE 15 ORE. GRANIŢE DESCHISE. Pare prea frumos ca să fie adevărat? Unul dintre cei mai importanţi tineri gânditori europeni ne arată cum putem construi lumea ideală astăzi. După ce lucrăm o zi întreagă la un serviciu care cel mai adesea ne displace, cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Rutger Bregman, un istoric olandez, ne aduce aminte că viaţa nu trebuie să fie aşa – şi că în unele locuri nici nu este astfel. Ideile lui Rutger Bregman despre venitul de bază universal au părut radicale până la extrem în 2014, când şi le-a făcut publice. După câţiva ani, subiectul este serios luat în
considerare de economiştii de frunte şi de liderii de guvern din toată lumea. Este doar una dintre numeroasele idei utopice pe care Bregman le-a dovedit a fi posibile în prezent. Utopie pentru realişti este una dintre acele cărţi rare care te iau prin surprindere şi te provoacă să te gândeşti ce s-ar putea întâmpla. De la un oraş canadian care a eradicat la un moment dat complet sărăcia, la Richard Nixon şi la ideile lui de a implementa venitul de bază pentru milioane de americani, Bregman ne poartă într-o călătorie prin
istorie, ştergând graniţele ideologice dintre stânga şi dreapta şi prezentându-ne idei a căror vreme poate a venit.

LanguageRomână
Release dateOct 2, 2020
ISBN9786063364389
Utopie Pentru Realisti

Related to Utopie Pentru Realisti

Related ebooks

Politics For You