Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Suntem muritori
Suntem muritori
Suntem muritori
Ebook329 pages6 hours

Suntem muritori

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce înseamnă să mori cu demnitate? Medicina modernă poate că găseștemoduri din ce în ce mai eficiente de alupta cu bătrânețea și cu moartea,dar, în cele din urmă, cu toții suntem muritori. Întrebarea pe care o puneautorul este ce poate face medicina pentru a îmbunătăți nu doar viața, ciși sfârșitul acesteia. Pentru că, prea adesea, oamenii își trăiesc bătrânețea în scaune cu rotile, în aziluri în care sunt tratați ca niște copii, sau mor din cauza unor boli grave, chinuiți de medici care nu vor să recunoască faptul că au fost învinși și care insistăsă încerce pe pacient cele mai revoluționare tratamente, în ciuda suferințelorinimaginabile prin care acestatrebuie să treacă inutil. Atul Gawande argumentează că ultimele săptămâni sau luni din viața unui om pot fi trăite cu demnitate, alături de cei dragi și în mediul care l-a făcut fericit. Pentru că, de fapt, scopul principal nu ar trebui să fie o moarte bună, ci o viață bună – până la sfârșitul ei.

O carte înțeleaptă și curajoasă, ce pune probleme la care nimeni dintre noi nu vrea să se gândească. The Sunday Times Dr. Gawande arată cum pacienții în faza terminală a bolii lor pot păstra aspecte importante ce țin de calitatea vieții. Wall Street Journal

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2020
ISBN9786063355905
Suntem muritori

Related to Suntem muritori

Related ebooks

Self-Improvement For You