Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fata de la castel
Fata de la castel
Fata de la castel
Ebook553 pages9 hours

Fata de la castel

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Drumul vieții lor era deja trasat. Dar dragostea și războiul vor schimba totul…
Comitatul Cork, Irlanda. 1900 este anul care marchează începutul unui nou secol și nașterea a trei femei cu destine diferite: Kitty Deverill, fiica exuberantă a stăpânilor anglo-irlandezi ai castelului; Bridie Doyle, mai bună prietenă a lui Kitty și fiica bucătăresei irlandeze, care visează ca într-o bună zi să fie bogată, să aibă o viață strălucitoare, să aibă… mai mult; și Celia Deverill, extravaganta verișoară englezoaică a lui Kitty.
Fetele cresc împreună pe domeniul de vis al castelului Deverill, dar viața lor senină este amenințată când lupta pentru independență a Irlandei ajunge pe tărâmul lor izolat și liniștit. Bastion al supremației englezești, castelul este amenințat de distrugere, pe măsură ce războiul se apropie. Bridie află cel mai întunecat secret al lui Kitty, și asta o face să aibă resentimente față de fata de la castel, care pare să aibă tot… Iar Kitty, îndrăgostită de rebelul Jack O’Leary, este sfâșiată între sentimentul de loialitate pentru familia anglo-irlandeză și dragostea profundă pentru Irlanda și Jack. Zguduite de trădări, cu lumea transformată în cenușă, fetele sunt aruncate în colțuri diferite ale lumii. Și totuși, ceva rămâne neschimbat – dorul profund după castelul Deverill și amintirile care nu pot fi uitate...

LanguageRomână
Release dateMay 4, 2018
ISBN9786063362378
Fata de la castel

Read more from Santa Montefiore

Related to Fata de la castel

Related ebooks

Romance For You