Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Stăpânul inimii mele
Stăpânul inimii mele
Stăpânul inimii mele
Ebook364 pages5 hours

Stăpânul inimii mele

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Seria „Sezonul scandalurilor

Căpitanul Maximus Harcourt, cel de-al zecelea duce de Alderidge, poate face față furtunilor tropicale, mărilor învolburate și celor mai neîmblânziți pirați. Însă, când se întoarce acasă din ultima călătorie și găsește un conte dezbrăcat – și mai ales decedat într-un mod destul de neconvenabil – legat de patul surorii lui dispărute, nu poate găsi ajutor decât într-un singur loc. Și se trezește la mila domnișoarei Ivory Moore, de la firma Chegarre și Asociații, cunoscută în toată Londra pentru abilitatea ei de a înăbuși din fașă și cele mai răsunătoare scandaluri. Domnișoara Moore tratează situația îngrozitoare de parcă nu ar fi fost vorba despre nimic mai mult decât o cană cu ceai vărsată pe un covor scump. De parcă asemenea lucruri s-ar întâmpla zi de zi în slujba ei. Ochii ei întunecați sunt prea mari, buzele îi sunt prea pline, pomeții prea ascuțiți. Și cu toate acestea, imaginea de ansamblu este cumva... fără cusur. La fel ca dragostea lui pentru ea – imperfectă, neașteptată, și totuși cum nu se poate mai adevărată.

LanguageRomână
Release dateAug 18, 2016
ISBN9786063308482
Stăpânul inimii mele
Read preview

Read more from Kelly Bowen

Related to Stăpânul inimii mele

Related ebooks

Erotica For You