Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dorințele unui conte
Dorințele unui conte
Dorințele unui conte
Ebook437 pages6 hours

Dorințele unui conte

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Un conte păcătos... o văduvă virtuoasă... o ispită prea puternică pentru amândoi

Andrew Carrington, conte de Bellingham, se comportă ca un gentleman în toate împrejurările, fie că pescuiește un necunoscut din apele Tamisei, fie că ajută o doamnă atrăgătoare aflată în primejdie. Dacă primul îi devine prieten, iar a doua ‒ amantă, cu atât mai bine. De aceea se bucură când i se ivește ocazia de a-și oferi ajutorul Laurei Davenport, o tânără văduvă răpitoare cu un fiu vitreg rebel, întrucât speră că recunoștința se va concretiza într-o relație amoroasă. Dar din clipa în care pășește în salonul ei, contele primește mult mai mult decât s-ar fi așteptat.

Într-un moment de disperare, aflată în situația de a-și pierde fiul, Laura apelează la notoriul conte de Bellingham. Rapid, virtuoasa fiică de vicar ajunge în situația de a rezista avansurilor lui insistente. Modul în care contele și-a câștigat faima de crai este limpede, dar tânăra femeie constată surprinsă că fițuicile de scandal nu dezvăluiseră decât o mică parte din adevăr. Fiecare clipă petrecută în compania acestui bărbat periculos de fermecător îi pune în pericol reputația – dar îi promite în schimb plăceri necunoscute până atunci...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067418088
Dorințele unui conte

Related to Dorințele unui conte

Related ebooks

Erotica For You