Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Homo Sapiens. O istorie plină de speranta
Homo Sapiens. O istorie plină de speranta
Homo Sapiens. O istorie plină de speranta
Ebook549 pages10 hours

Homo Sapiens. O istorie plină de speranta

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

BESTSELLER SUNDAY TIMES CARTE RECOMANDATĂ DE GUARDIAN, TIMES, DAILY TELEGRAPH ȘI FINANCIAL TIMES Există o convingere care unește stânga și dreapta, psihologii și filosofii, scriitorii și istoricii. Se află în spatele titlurilor de știri și a legilor care ne conduc viața. De la Machiavelli la Hobbes, de la Freud la Dawkins, rădăcinile acestei convingeri sunt adânc îngropate în gândirea occiden - tală. Oamenii, am fost cu toții învățați, sunt prin natura lor egoiști și conduși de propriul interes. Homo Sapiens aduce un nou argument: că este realist, dar și revo - luționar, să presupunem că oamenii sunt buni. Instinctul de a coopera mai degrabă decât de a concura, de a avea încredere mai degrabă decât de a nu se încrede, are o bază evoluționistă, care merge înapoi până la Homo sapiens. Dacă gândim cel mai rău despre alții, scoatem la lumină ce e mai rău și în politica și economia noastră. În această carte pe cale de a deveni extrem de importantă, autorul de bestselleruri internaționale Rutger Bregman folosește unele dintre cele mai cunoscute studii și evenimente din lume și le repune în context, oferind o nouă perspectivă asupra ultimilor 200 000 de ani de istorie a omenirii. De la adevăratul Împărat al muștelor la Blitz, de la o fermă de vulpi siberiene la o faimoasă crimă din New York, de la mașina de ad - ministrat șocuri a lui Stanley Milgram de la Yale la experimentul din închisoare al celor de la Stanford, Bregman ne arată modul în care în - crederea în bunătatea și altruismul umane poate constitui un nou fel de a gândi – și de a acționa, ca bază pentru a ajunge la adevărata schim - bare în societatea noastră. Este momentul unei noi viziuni asupra naturii umane.

LanguageRomână
Release dateNov 4, 2020
ISBN9786063368134
Homo Sapiens. O istorie plină de speranta
Read preview

Related to Homo Sapiens. O istorie plină de speranta

Related ebooks

Social Science For You