Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puteri nebanuite
Puteri nebanuite
Puteri nebanuite
Ebook451 pages7 hours

Puteri nebanuite

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Aflată în Mexic în căutarea tatălui său, Verity Ames se trezește prinsă într-o situație primejdioasă din care încearcă să scape fugind. Prea speriată și totodată concentrată să-și salveze viața, ea nu reușește să-l vadă pe bărbatul care îi sare în ajutor și nici nu are acum timp să se preocupe de acest lucru... Însă el este hotărât să o revadă, chiar dacă asta înseamnă să străbată mii de kilometri în căutarea ei.
Două luni mai târziu, Jonas Quarrel apare la restaurantul ei din California, căutând de lucru. Deși cu doar câțiva ani în urma Jonas era unul dintre cei mai apreciați experți în Renaștere, acum el nu vrea altceva decât să se angajeze ca spălător de vase. Bărbatul care apare acum în pragul ușii lui Verity nu este doar un fost savant dornic să-și schimbe radical drumul în viață, ci și un bărbat care are o abilitate cu totul aparte și o misiune pe care urmărește să o ducă la îndeplinire. Oare ce putere misterioasă încearcă să ascundă? De ce a pornit în căutarea lui Verity și cum de a reușit să îi dea de urmă?
Verity nu știe deocamdată decât că săruturile lui sunt arzătoare, trezindu-i o pasiune ce îi depășește orice fantezie. Dar va afla curând că, împreună cu Jonas, are de înfruntat o furie dezlănțuită ce le va pune dragostea în pericol.

LanguageRomână
Release dateJan 9, 2018
ISBN9786063365133
Puteri nebanuite
Read preview

Read more from Amanda Quick

Related to Puteri nebanuite

Related ebooks

Romance For You