Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Flacara de cristal
Flacara de cristal
Flacara de cristal
Ebook436 pages7 hours

Flacara de cristal

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Kalena, o femeie cu ochi strălucitori și ținută rece, maiestuoasă, este ultima supraviețuitoare a unei mândre case nobiliare, ai cărei reprezentanți pe linie bărbătească au sfârșit uciși sălbatic cu mulți ani în urmă.
Când i se oferă ocazia de a-şi împlini destinul pentru care fusese crescută de mătuşa ei, acela de a-şi răzbuna tatăl şi fratele, Kalena se folosește de pretextul unei căsătorii de conveniență pentru a pătrunde în casa inamicului familiei sale, Baronul Quintel.
Soţul ei, Ridge, supranumit şi Biciul de Foc, lucrează pentru Quintel şi este un bărbat deosebit de periculos şi de abil, singurul care ar putea-o împiedica să-şi ducă la capăt misiunea de onoare.
Deşi sunt două firi complet opuse, Ridge şi Kalena reuşesc să se completeze perfect unul pe celălalt – el este singurul capabil să-i dezgheţe sufletul şi să-i trezească pasiuni neştiute, iar ea este singura femeie din lume care reuşeşte să stingă focul lăuntric al lui Ridge.
Într-o lume a contrariilor, foc şi gheaţă, întuneric şi lumină, şi a unor forţe ancestrale a căror încleştare ameninţă să distrugă univrsul, Ridge şi Kalena reuşesc să stabilească o uniune pasională a cărei intensitate are puterea de a salva lumea.

LanguageRomână
Release dateNov 20, 2017
ISBN9786063364921
Flacara de cristal

Read more from Amanda Quick

Related to Flacara de cristal

Related ebooks

Romance For You