Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dulce armonie
Dulce armonie
Dulce armonie
Ebook441 pages7 hours

Dulce armonie

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

În Dulce armonie, Amanda Quick alege pentru prima dată ca fundal pentru minunata poveste de dragoste o lume dintr-un viitor îndepărtat, dar cu totul posibil…

La două secole după ce o navă de oameni a colonizat sistemul solar Stanza Nine, Cidra Rainforest, născută într-o familie de Armonieni, părăsește comunitatea în care trăise de când se știa în căutarea unei legende care să îi permită dobândirea capacităților telepatice care i-ar fi oferit posibilitatea să se integreze complet în lumea părinților săi și să își urmeze ceea ce este convinsă a fi destinul ei.
Pentru asta însă, are nevoie de ajutor și, printr-o serie de evenimente, ajunge să călătorească alături de Teague Severance, un pilot-curier cum nu se putea mai diferit de ea. Peripețiile lor se precipită odată cu aterizarea pe Renaissance, o planetă cu vegetație luxuriantă în care pericolul pândește la orice pas, iar înfruntările nu sunt doar fizice, ci și psihologice. Alături de Severance, Cidra descoperă că, poate, nu sunt chiar atât de diferiți, iar cea mai importantă legătură pe care o poate căpăta este încrederea absolută. Pentru ea, această aventură se dovedește a fi una de descoperire a adevăratei sale naturi și pasiuni.
Dulce armonie împletește o frumoasă poveste plină de romantism cu un scenariu despre un posibil viitor al omenirii, dar în care complicațiile sufletului și ale iubirii vor rămâne aceleași.

LanguageRomână
Release dateSep 14, 2017
ISBN9786063364839
Dulce armonie
Read preview

Related to Dulce armonie

Related ebooks

Romance For You