Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să seduci un ticălos
Cum să seduci un ticălos
Cum să seduci un ticălos
Ebook469 pages6 hours

Cum să seduci un ticălos

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „CUM SĂ…”
Domnișoara Julianne Gatewick a dat de necazuri. Totul a început când cel mai bun prieten al fratelui ei, pe care îl iubește de mult în secret, a acceptat să-i fie tutore în timpul sezonului monden… doar pentru a o seduce cu un vals îndrăzneț.
Dar tocmai când toată aristocrația prezentă la bal aștepta ca Marc Darcett, conte de Hawkfield, să anunțe că ea este aleasa, contele îi dă clar de înțeles că nu este deloc interesat. În loc să se lase copleșită de umilință, Julianne face ceea ce orice tânără respinsă care se respectă și cu un excelent simț al umorului ar face. Scrie sub anonimat un ghid pentru ademenirea crailor iremediabili… care devine cea mai căutată fițuică de scandal din Londra.
Orice crai care ține la reputația lui de ticălos știe că surorile celor mai buni prieteni sunt interzise. În plus, întotdeauna a evitat tinerele inocente și mamele care vor să-și mărite fetele. Însă în ochii lui Julianne există o scânteie ademenitoare căreia Hawk nu-i poate rezista. Oricât ar încerca s-o respingă, își petrece zilele ascultându-i râsul cristalin și nopțile visând că o sărută până o lasă fără suflare. Este însă posibil ca bărbatul cel mai puțin dornic să se însoare să-și fi întâlnit în sfârșit perechea?

LanguageRomână
Release dateOct 27, 2016
ISBN9786063364648
Cum să seduci un ticălos

Read more from Vicky Dreiling

Related to Cum să seduci un ticălos

Related ebooks

Romance For You