Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unde Ai Dispărut, Bernadette?
Unde Ai Dispărut, Bernadette?
Unde Ai Dispărut, Bernadette?
Ebook377 pages6 hours

Unde Ai Dispărut, Bernadette?

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Când Bee, fiica de cincisprezece ani a lui Bernadette, îi cere mamei ei să plece în excursia cu familia pe care i-a promis-o dacă obține rezultate bune la școală, aceasta din urmă începe să facă pregătiri frenetice pentru călătorie. Agorafobă și extenuată de viața în Seattle pe care nu și-a dorit-o niciodată, Bernadette este în pragul unei crize de nervi până când, într-o bună zi, dispare de acasă. Iar lui Bee nu-i rămâne decât să pună cap la cap e-mailuri, documente oficiale și scrisori pentru a dezvălui trecutul secret pe care Bernadette l-a ascuns timp de zeci de ani.
Unde ai dispărut, Bernadette? este un roman ingenios și antrenant despre o familie ai cărei membri ajung să se accepte așa cum sunt, și despre puterea iubirii unei fiice pentru mama ei nu tocmai perfectă.

LanguageRomână
Release dateMay 4, 2020
ISBN9786063356261
Unde Ai Dispărut, Bernadette?

Related to Unde Ai Dispărut, Bernadette?

Related ebooks

Contemporary Women's For You