Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ciocnirea civilizațiilor
Ciocnirea civilizațiilor
Ciocnirea civilizațiilor
Ebook632 pages13 hours

Ciocnirea civilizațiilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Bazată pe un faimos articol al autorului publicat în Foreign Affairs în 1993, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale este o analiză provocatoare şi profetică asupra politicii mondiale după căderea comunismului. Renumitul politolog explică modul în care „civilizaţiile“ au devenit forţa motrice în politica mondială contemporană, înlocuind naţiunile şi ideologiile, şi oferă o analiză strălucită a climatului actual şi a posibilităţilor viitoare ale culturii politice în continuă schimbare din lumea noastră. Încă de la început, lucrarea a suscitat nenumărate polemici și continuă să o facă, deși multe dintre previziunile lui Huntington nu s-au adeverit în timp.

Sam Huntington, unul dintre cei mai cunoscuți politologi occidentali, realizează o analiză provocatoare pentru înţelegerea realităţilor politicii globale în secolul următor. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale este una dintre cele mai importante cărţi apărute de la sfârşitul Războiului Rece. Henry A. Kissinger

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2020
ISBN9786063355714
Ciocnirea civilizațiilor

Related to Ciocnirea civilizațiilor

Related ebooks

Related categories

Reviews for Ciocnirea civilizațiilor

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ciocnirea civilizațiilor - Samuel P. Huntington

  Cuvânt-înainte

  de Zbigniew Brzeziński

  Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale este o lucrare deschizătoare de drumuri, care a redefinit sensul tumultului lumii de azi și a oferit un vocabular nou pentru a interpreta complexitățile lumii noastre din ce în ce mai compacte. Nu este de mirare că analiza la început șocantă, apoi din ce în ce mai convingătoare a lui Samuel Huntington cu privire la schimbările tecto­nice din relația dintre credință, cultură și politică și-a câștigat un loc printre cele aproximativ o duzină de opere cu adevărat durabile care oferă informațiile esențiale necesare pentru o înțelegere amplă a afacerilor internaționale în epoca noastră.

  De asemenea, nu este de mirare că Ciocnirea a stârnit nu numai admirație pentru sfera ei vastă de cuprindere și profunzimea ei impresionantă, ci și (mai ales la început) scepticism academic pentru că trecea peste liniile de separație tradiționale din științele sociale, ca să nu mai vorbim de câteva încercări ad hominem de a contesta valorile personale ale lui Huntington sau de a exploata concepțiile sale în numele unor cauze. Numărul enorm de oameni din toată lumea care au citit această carte atestă că ea a satisfăcut mai pertinent decât oricare altă lucrare din disciplinele sociale clasice setea generală de a înțelege în ansamblu realitatea istorică turbulentă de azi.

  Dar înainte de a continua, trebuie să-i fac două mărturisiri cititorului. În primul rând, eu și Sam Huntington am fost prieteni apropiați în cea mai mare parte a vieții noastre adulte. Am fost doctoranzi la Harvard, apoi tineri universitari. Nu numai noi am fost prieteni buni, ci și soțiile noastre. După ce Sam a plecat de la Harvard la Columbia, m-a convins să-l urmez. Căile noastre s-au despărțit când el a ales să se întoarcă la Harvard, iar eu nu. Dar tot am reușit să scriem o carte împreună și mai târziu mi s-a alăturat la Casa Albă, unde a realizat o amplă evaluare strategică a rivalității pentru putere globală dintre SUA și URSS care a influențat semnificativ politicile administrațiilor Carter și Reagan.

  În al doilea rând, deși am fost prieteni, am avut uneori divergențe. Trebuie să mărturisesc că am primit cu scepticism teza lui grandioasă când a fost prima dată expusă sub forma unui articol în numărul din iulie 1993 al revistei Foreign Affairs. Asemenea altora, am fost extrem de impresionat de sfera de cuprindere ambițioasă a articolului, dar și uluit pentru că mi se părea că impunea implicit un cadru cuprinzător din punct de vedere istoric și vast din punct de vedere intelectual asupra dinamicii complexe a conflictelor naționaliste, religioase și sociale contemporane, dintr-o lume care este acum extraordinar de interactivă. Dar după ce am participat la discuții ulterioare între Sam și unii dintre criticii săi și mai ales după ce am citit această carte când a apărut, rezervele mele au dispărut. Mi-am dat seama că marea lui teză și sinteza lui globală ofereau observații vitale nu numai pentru a înțelege afacerile internaționale contemporane, ci și pentru a le influența inteligent.

  Trebuie să insist asupra acestui ultim punct. Cartea lui Huntington oferă, pe lângă o interpretare cu adevărat strălucită a complexităților evoluției politice, platforma intelectuală esențială de lansare pentru politici care nu implică nici o capitulare pasivă în fața determinismului istoric simplist, nici o adoptare entuziastă a conflictului între civilizații drept imperativul moral inevitabil al timpului nostru. Nu este surprinzător că unii dintre cei care susțineau asemenea concepții extremiste au fost seduși după atacurile de la 11 septembrie de chemarea puternică la acțiune care, la nivel public, a redus provocările civilizaționale subtile cu care se confruntă America la sloganul simplu: „Noi iubim libertatea, ei urăsc libertatea." Con­cluziile politice trase dintr-un asemenea contrast simplist și oarecum demagogic au avut consecințe autodistructive când au fost puse în practică.

  De fapt, Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale a re­prezentat prin implicațiile ei politice un mare avertisment. Cu aproape un deceniu înainte de 11 septembrie, Huntington spunea că în lumea conștientă și activă politic de azi, faptul că știm că există mai multe civilizații cu mandate proprii ne obligă – așa cum o fac deja armele nucleare și pericolul fără precedent pe care îl reprezintă – să ne bazăm pe coaliții transcivilizaționale fondate pe rațiune, respect reciproc și reținere pentru a gestiona relațiile dintre națiuni. Astfel, lucrarea lui Huntington nu este numai inovatoare intelectual, ci îndrăznește a fi și înțeleaptă politic.

  Zbigniew Brzeziński

  aprilie 2011

  Prefață

  În vara anului 1993, revista Foreign Affairs mi-a publicat un articol intitulat „Ciocnirea civilizațiilor?". Potrivit redactorilor revistei, acesta a stârnit mai multe dezbateri în trei ani decât oricare alt articol publicat de ei după anii 1940. Cert este că a stârnit mai multe dezbateri în trei ani decât oricare altă scriere a mea. Reacțiile și comentariile la acest articol au venit de pe toate continentele, din nenumărate țări. Oamenii au fost impresionați, intrigați, indignați, speriați sau șocați de teza mea care spunea că dimensiunea centrală și cea mai periculoasă a noii politici globale va fi conflictul între grupuri aparținând unor civilizații diferite. Orice alte efecte a avut acest articol, el a atins un punct sensibil pentru oameni aparținând tuturor civilizațiilor.

  Date fiind interesul, denaturările produse și co