Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mindfulness
Mindfulness
Mindfulness
Ebook243 pages4 hours

Mindfulness

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Cartea revoluţionară care a arătat cum poate fi aplicat mindfulness-ul în fiecare moment al vieţii noastre Descoperirile inovatoare ale psihologului social dr. Ellen J. Langer şi ale echipei sale de cercetători de la Harvard au introdus un nou concept de mindfulness, adaptat vieţii de azi din Occident. Teoria lui Langer a fost aplicată unui mare număr de subiecte, incluzând aici sănătatea, afacerile, îmbătrânirea, justiţia socială şi învăţarea. Activitatea sa stă la baza unui nou tip de evaluare psihologică (numită Scala Langer de Mindfulness). În noua introducere la această ediţie, dr. Langer (cunoscută acum drept „mama mindfulness-ului“) subliniază unele dintre aceste utilizări şi ne sugerează altele noi. „O lucrare fundamentală de psihologie socială.“ Booklist „Langer ne-a arătat care este forţa mindfulness-ului.“ Psychology Today „Mindfulness este cartea care a schimbat totul.“ Female First „Mai relevant acum decât oricând altcândva.“ Blogging on Business

LanguageRomână
Release dateFeb 20, 2020
ISBN9786063350313
Mindfulness

Related to Mindfulness

Related ebooks

Psychology For You