Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Capcana dragostei
Capcana dragostei
Capcana dragostei
Ebook409 pages6 hours

Capcana dragostei

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Îndatoririle pot fi o surpriză extrem de plăcută... atunci când femeia visurilor este una dintre ele

Pentru William Somerhall, duce de York, viața de aristocrat burlac pare perfectă: bani, cai de curse și libertate. Până ce, iritat de exentricitățile mamei lui, decide să se mute la reședința acesteia pentru a pune ceva ordine în viața ei. Descoperă însă că ducesa are și alte preocupări, ajutată de misterioasa domnișoară Jenna Hughes care pare mult prea frumoasă și inteligentă pentru a-și irosi anii tinereții ca doamnă de companie a unei văduve. Se pare însă că îndatoririle Jennei Hughes vizau nu atât saloanele ducesei, cât grajdurile extrem de bine puse la punct pe care mama sa le construise recent și mai ales caii pursânge care pășteau pe pajiștile din jurul conacului.

Obligat dintr-odată să privească atent în jurul său, tânărul duce de York începe să înțeleagă că nu întotdeauna lucrurile sunt așa cum par, iar granița dintre bine și rău poate deveni foarte subțire. Alături de Jenna, femeia fascinantă la care visa de ceva timp, se trezește prins în mijlocul unor intrigi și evenimente care îl vor schimba pentru totdeauna.

Săptămâna strălucitoare a curselor de cai de la Ascot se transformă pentru chipeșul duce într-un carusel de emoții, descoperiri și victorii neașteptate. Oare va fi și iubirea una dintre acestea?

LanguageRomână
Release dateJan 7, 2016
ISBN9786063303357
Capcana dragostei

Read more from Kelly Bowen

Related to Capcana dragostei

Related ebooks

Erotica For You