Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Enigmele Quasarului
Enigmele Quasarului
Enigmele Quasarului
Ebook432 pages6 hours

Enigmele Quasarului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Romanul „Enigmele Quasarului” este o carte științifico-fantastică, care conține revelații, în proză și poezie, pe care Lora Levitchi le-a avut în 2019 despre vremurile care vor urma. Lora Levitchi a scris „Enigmele Quasarului”, în colaborare cu un mare fizician, cosmolog și avocat, Igor Stoica. Autorii descriu cu exactitate evenimentele care se întâmplă în prezent în lume. Virușii, care fac parte din războiul chimic, bacteriologic, global, sunt doar una dintre multe alte provocări pe care le va întâmpina omenirea. Romanul,„Enigmele Quasarului ”, scris de Lora Levitchi și Igor Stoica, este o simbioză între fizică, cosmologie, istorie, politică, economie, filosofie, mitologie și spiritualitate. Prezintă descoperirile legate de evoluția entropică a umanității, a Pământului și relațiile lor interplanetare. Eroii romanului sunt doi oameni de știință care încep cruciada pentru a salva lumea, rezolvând puzzle-ul care relatează cosmosul, misticismul și transcendentalul. Cititorii sunt propulsați într-o călătorie în hiperspațiu și înapoi în lumea reală pentru a spori conștiința de sine, pentru a-și înțelege misiunea pe Pământ, ca parte a ecuației ancestrale universale. Acest roman științifico-fantastic se afirmă ca o cheie pentru deblocarea viitorului ascuns în necunoscut. Acesta combină miturile antice și descoperirile recente. Este un catalizator pentru conștientizarea pământenilor despre lucrurile vitale, un ghid de salvare a omenirii si planetei Pământ, atunci când pericolele devin iminente.

LanguageRomână
PublisherLora Levitchi
Release dateMay 20, 2021
ISBN9781736943502
Enigmele Quasarului
Author

Lora Levitchi

Lora Levitchi is a Romanian- American poet, prose writer, and publicist with over ten years of experience in the financial industry of New York. She worked for Top 10 Forbes financial companies in New York (JPMorgan Chase, New York Life) where she was part of the executive teams ( 2nd Vice President and Senior Project Manager / Business Analyst ). In addition, she taught as a university professor at Metropolitan College of New York. She is passionate about culture and art. She published articles related to her work but also fiction in several cultural magazines in Romania and America. She loves to write prose, poetry, and paint. She holds a Masters in Financial Engineering from Columbia University in New York, an MBA in Business and Finance from California State University, Long Beach, and a Bachelor of Science from the Faculty of Mechanical Engineering in Economics at the Technical University of Cluj-Napoca.

Related to Enigmele Quasarului

Related ebooks

Science Fiction For You