Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

SĂNĂTATEA MENTALĂ ȘI DISTURBAREA PSICOLOGICĂ: ce sunt și cum funcționează
SĂNĂTATEA MENTALĂ ȘI DISTURBAREA PSICOLOGICĂ: ce sunt și cum funcționează
SĂNĂTATEA MENTALĂ ȘI DISTURBAREA PSICOLOGICĂ: ce sunt și cum funcționează
Ebook29 pages22 minutes

SĂNĂTATEA MENTALĂ ȘI DISTURBAREA PSICOLOGICĂ: ce sunt și cum funcționează

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce diferențiază sănătatea mintală și psihopatologia? Cum se definește tulburarea psihologică și care sunt caracteristicile acesteia?

În acest ghid veți găsi noțiunile de bază ale psihologiei explicate într-un mod simplu, clar și exhaustiv pentru a înțelege funcționarea sănătății mintale și a patologiei. Cartea ia cititorul de mână și îl însoțește prin etape de descoperire treptată, care evidențiază punctele cheie ale materiei. Pe parcursul lecturii veți învăța:

- cum să definiți sănătatea mintală și psihopatologia;
- cum să înțelegeți riscul de stigmatizare;
- care sunt explicațiile genetice și biologice ale tulburărilor psihice;
- ce caracterizează un diagnostic psihologic.

Psihologie pentru toți! Înțelegerea bazelor științifice ale psihologiei nu a fost niciodată atât de simplă, grație unei linii de manuale practice și de consultații imediate care pot oferi cititorului exact informațiile necesare.
LanguageRomână
Release dateMay 14, 2021
ISBN9791220806251
SĂNĂTATEA MENTALĂ ȘI DISTURBAREA PSICOLOGICĂ: ce sunt și cum funcționează

Read more from Stefano Calicchio

Related to SĂNĂTATEA MENTALĂ ȘI DISTURBAREA PSICOLOGICĂ

Related ebooks

Psychology For You