Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Conștiința: Descoperirea etapelor minții: de la conștient la inconștient, de la influența ritmurilor biologice la somn și vise
Conștiința: Descoperirea etapelor minții: de la conștient la inconștient, de la influența ritmurilor biologice la somn și vise
Conștiința: Descoperirea etapelor minții: de la conștient la inconștient, de la influența ritmurilor biologice la somn și vise
Ebook51 pages51 minutes

Conștiința: Descoperirea etapelor minții: de la conștient la inconștient, de la influența ritmurilor biologice la somn și vise

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Descoperirea semnificației stărilor de conștiință nu a fost niciodată atât de simplă. În acest volum trecem în revistă principalele curente de gândire care au studiat științific etapele conștiinței. De la primele încercări de definire, la studii empirice, până la implicațiile psihologiei fiziologice și ale neuroștiințelor. Prima parte a acestui ghid vă ia de mână și vă însoțește în căutarea sensului și scopului conștiinței. De la conștiență la somn, de la vise la capacități de atenție. Cea de-a doua parte a volumului este dedicată aspectelor mai cotidiene și practice, trecând de la influența ritmurilor biologice la relaxare și multe altele. Toate acestea printr-un stil de discurs simplu, rapid și esențial. Cartea se încheie cu un mic test de autoevaluare care permite cititorului să revadă și să fixeze principalele concepte. Uitați de manualele de psihologie de mii de pagini sau de manualele de psihologie prohibitive și începeți să explorați modul în care funcționează mintea dumneavoastră printr-o serie de ghiduri la prețuri imbatabile.
LanguageRomână
Release dateMay 14, 2021
ISBN9791220806237
Conștiința: Descoperirea etapelor minții: de la conștient la inconștient, de la influența ritmurilor biologice la somn și vise
Read preview

Read more from Stefano Calicchio

Related to Conștiința

Related ebooks

Books Recommended For You