Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Motivația: O călătorie în comportamentul motivat, de la studiul proceselor interioare până la cele mai recente teorii neuropsihologice
Motivația: O călătorie în comportamentul motivat, de la studiul proceselor interioare până la cele mai recente teorii neuropsihologice
Motivația: O călătorie în comportamentul motivat, de la studiul proceselor interioare până la cele mai recente teorii neuropsihologice
Ebook50 pages43 minutes

Motivația: O călătorie în comportamentul motivat, de la studiul proceselor interioare până la cele mai recente teorii neuropsihologice

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Descoperirea istoriei psihologiei și a domeniilor sale de aplicare nu a fost niciodată mai ușoară. Acest volum trece în revistă principalele curente de gândire care au caracterizat nașterea și evoluția psihologiei științifice. De la primele laboratoare de psihologie la teoria psihodinamică, de la cognitivism la neuroștiințe, prima parte a acestui ghid vă ia de mână și vă însoțește printre cele mai importante descoperiri ale domeniului. Cea de-a doua parte a volumului este dedicată descoperirilor din psihologia clinică, a muncii, juridică, a dezvoltării și a diferitelor domenii de aplicare a materiei. Toate acestea printr-un stil de discurs simplu, rapid și esențial. Cartea se încheie cu un mic test de autoevaluare care permite cititorului să revadă și să fixeze principalele concepte. Uitați de manualele de psihologie de mii de pagini sau de manualele de psihologie cu prețuri prohibitive și începeți să explorați modul în care funcționează mintea dumneavoastră printr-o serie de ghiduri la prețuri imbatabile.
LanguageRomână
Release dateMay 14, 2021
ISBN9791220806220
Motivația: O călătorie în comportamentul motivat, de la studiul proceselor interioare până la cele mai recente teorii neuropsihologice

Read more from Stefano Calicchio

Related to Motivația

Related ebooks

Psychology For You